Personuppgifter

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).
Personuppgiftansvarig hos kattboken.nu är David Eriksson, hej@kattboken.nu

SMS-/E-postutskick
Det mobiltelefonnummer och den mailadress du anger i kassan kan komma att användas för avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.